Neformalusis švietimas

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS 2017-2018 m. m. I pusmetis

1. Šiuolaikinių šokių būrelis Allegro Rasa Langė
2. Krepšinio būrelis Romualdas Beišinas
3. Tinklinio būrelis Algirdas Mika
4. Tinklinio būrelis Rasa Akučkaitė
5. Vokalinis ansamblis Natalija Dapšienė
6. Vaikinų vokalinis ansamblis Bros Laimonas Terasius
7. Instrumentinis ansamblis Laimonas Terasius
8. Dailės studija Mūza Asta Milėškienė
9. Dailės studija Mūza Raimondas Milėška
10. Jaunųjų piligrimų būrelis Sigrida Norvaišienė
11. Žurnalistų būrelis Janina Palenskienė
12. Esperanto kalbos būrelis Gražina Opulskienė
13. Jaunųjų šaulių būrelis Sonata Maigaitė
14. Gamtinė ir mokyklinė krašotyra Algirdas Vilkas
15. Anglų kalbos būrelis Side by sid Vilija Statkutė

MOKINIŲ SAVIRAIŠKA PO PAMOKŲ

Gimnazijoje aktyviai veikia mokinių savivalda, jaunieji gimnazijos žurnalistai leidžia mėnraštį Atošvaistė, suburti gimnazistų menų kolektyvai: merginų vokalinis ansamblis, vaikinų vokalinis ansamblis BROS, šiuolaikinių šokių grupė Allegro, dailės, dizaino, teatro studijos, krepšinio, tinklinio komandos, jaunųjų kraštotyrininkų, šaulių, piligrimų, esperanto kalbos ir kiti neformaliojo švietimo būreliai. Siekiama pažintinės, kultūrinės, projektinės veiklos įvairovės. Be tradicinių mokyklinių neformaliojo švietimo renginių, yra organizuojami renginiai, skirti mūsų gimnazijos savitumui, gimnazijos vardui įprasminti, kultūrai ir istorinei atminčiai puoselėti. Dalyvaujama Mažeikių krašto kultūriniame gyvenime: koncertuose, literatūriniuose renginiuose, valstybinių švenčių minėjimuose, parodose, sporto turnyruose, labdaros akcijose.


TV KONKURSO „DAINŲ DAINELĖ“ LAUREATAI

Dainų dainelės 2016 m. įrašą galite peržiūrėti paspaudę čia… (merginų pasirodymas nuo 1:13:40, vaikinų pasirodymas nuo 2:49:50)

Dainų dainelės 2012 m. įrašą galite peržiūrėti paspaudę čia…