Mokytojai

Gimnazijoje dirba 53 mokytojai:

6 mokytojai ekspertai,
33 mokytojai metodininkai,
14  vyr. mokytojų,

Lietuvių kalbos mokytojas ekspertas Martynas Januška apdovanotas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordino medaliu, jam suteiktas Metų mokytojo vardas, pelnytos ir Šatrijos Raganos krašto bei Krašto kultūros premijos. Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Laima Skabickienė – Metų mokytoja, Šatrijos Raganos krašto premijos laureatė.

Mokytojai – metodinių leidinių, mokomųjų filmų, kompiuterinių programų autoriai, vadovėlių, mokslinių leidinių redaktoriai, recenzentai, regioninių, respublikinių švietimo ir kultūros renginių iniciatoriai, organizatoriai.

 

Mokytojai, jų dėstomi dalykai, kvalifikacinė kategorija

Tiksliųjų mokslų metodinė grupė

1. Albina Jasinskaitė Matematikos mokytoja ekspertė, metodinės grupės pirmininkė
2. Audronė Matutienė Matematikos mokytoja metodininkė
3. Asta Jonuškytė Matematikos mokytoja metodininkė
4. Nina Urbonienė Matematikos mokytoja metodininkė
5. Romualda Vaitkutė Matematikos mokytoja metodininkė
6. Jonas Vindašius Matematikos vyr. mokytojas
7. Sandra Vaišvilienė Matematikos vyr. mokytoja, informacinių technologijų mokytoja metodininkė
8. Sigutė Mackevičienė Informacinių technologijų mokytoja metodininkė
9. Raimundas Miniotas Informacinių technologijų mokytojas metodininkas
Gamtos mokslų metodinė grupė
1. Vitalija Plonienė Fizikos mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė
2. Rasa Puplauskienė Fizikos vyr. mokytoja
3. Rimanta Petrulis Fizikos vyr mokytojas
4. Lina Vičiulienė Biologijos mokytoja metodininkė
5. Algirdas Vilkas Biologijos mokytojas ekspertas
6. Justina Gulbinienė Chemijos mokytoja metodininkė
7. Aistė Daubarienė Chemijos vyr. mokytoja

Lietuvių kalbos metodinė grupė

1. Martynas Januška Lietuvių k. mokytojas ekspertas, teatro mokytojas metodininkas
2. Dalia Pranciulienė Lietuvių k. mokytoja metodininkė
3. Laima Skabickienė Lietuvių k. mokytoja ekspertė
4. Ona Kelpšienė Lietuvių k. mokytoja ekspertė, lotynų k. vyr. mokytoja
5. Violeta Irniūtė Lietuvių k. mokytoja metodininkė
6. Janina Palenskienė Lietuvių k. mokytoja metodininkė
7. Rosita Giniotienė Lietuvių k. mokytoja metodininkė
8. Sonata Maigaitė Lietuvių k. vyr. mokytoja, metodinės grupės pirmininkė

Saviraiškos ugdymo metodinė grupė

1. Asta Milėškienė Dailės, technologijų mokytoja ekspertė, metodinės grupės pirmininkė
2. Laimonas Terasius Muzikos mokytojas metodininkas
3. Romualdas Beišinas Kūno kultūros mokytojas metodininkas
4. Rasa Akučkaitė Kūno kultūros mokytoja metodininkė
5. Algirdas Mika Kūno kultūros mokytojas metodininkas
6. Natalija Dapšienė Muzikos mokytoja metodininkė
7. Raimondas Milėška Dailės, technologijų mokytojas metodininkas
8. Jurgita Juodpusytė Choreografijos mokytoja metodininkė

Užsienio kalbų metodinė grupė

1. Jolanta Žutienė Anglų k. vyr. mokytoja
2. Renata Šaltkauskienė Anglų k. mokytoja metodininkė
3. Loreta Giniotienė Anglų k. mokytoja metodininkė
4. Vaida Petkevičienė Anglų k. mokytoja metodininkė
5. Rita Meškienė Anglų k. mokytoja metodininkė
6. Ramutė Čepauskaitė Anglų k. vyr. mokytoja
7. Simona Šeirienė Anglų k. vyr. mokytoja
8. Irena Urbonienė Anglų k. mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė
9. Neringa Savičienė Anglų k. vyr. mokytoja
10. Daiva Goštautienė Anglų k. mokytoja metodininkė
11. Loreta Končiuvienė Vokiečių k. mokytoja metodininkė
12. Laima Novakienė Rusų k. mokytoja metodininkė
13. Ramutė Čiutienė Rusų k. mokytoja metodininkė
14. Lena Krigelienė Rusų k. mokytoja metodininkė
15. Gražina Opulskienė Esperanto k. mokytoja metodininkė

Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinė grupė

1. Dainius Stasys Geografijos mokytojas metodininkas
2. Silva Paulauskienė Istorijos mokytoja metodininkė, metodinės tarybos pirmininkė
3. Simona Lazdauskienė Geografijos vyr. mokytoja
4. Rima Meldaikienė Istorijos mokytoja metodininkė
5. Vaida Košinskienė Istorijos vyr. mokytoja
6. Rima Kesminienė Teatro, etikos mokytoja
7. Irena Tiškienė Istorijos mokytoja metodininkė
8. Sigrida Norvaišienė Tikybos mokytoja metodininkė
9. Jūratė Pivariūnienė Psichologė, psichologijos mokytoja, karjeros koordinatorė, etikos vyr. mokytoja
10. Gitana Svirskienė Socialinė pedagogė metodininkė, karjeros koordinatorė

Klasių kuratorių metodinė grupė

1. Silva Paulauskienė 1a klasės kuratorė
2. Rosita Giniotienė 1b klasės kuratorė
3. Rimantas Petrulis 1c klasės kuratorius
4. Romualda Vaitkutė 1d klasės kuratorė
5. Asta Jonuškytė 1e klasės kuratorė
6. Dalia Pranciulienė 1f klasės kuratorė
7. Violeta Irniūtė 1g klasės kuratorė
8. Sonata Maigaitė 2a klasės kuratorė
9. Jolanta Žutienė 2b klasės kuratorė
10. Vaida Košinskienė 2c klasės kuratorė
11. Rita Meškienė 2d klasės kuratorė
12. Aistė Daubarienė 2e klasės kuratorė, metodinės grupės pirmininkė
13. Daiva Goštautienė 2f klasės kuratorė
14. Sigutė Mackevičienė 3a klasės kuratorė
15. Vitalija Plonienė 3b klasės kuratorė
16. Asta Milėškienė 3c klasės kuratorė
17. Ramutė Čiutienė 3d klasės kuratorė
18. Nina Urbonienė 3e klasės kuratorė
19. Rasa Puplauskienė 3f klasės kuratorė
20. Laima Novakienė 4a klasės kuratorė
21. Gitana Svirskienė 4b klasės kuratorė
22. Sandra Vaišvilienė 4c klasės kuratorė
23. Rima Kesminienė 4d klasės kuratorė
24. Sigrida Norvaišienė 4e klasės kuratorė
25. Rasa Akučkaitė 4f klasės kuratorė