ANTANAS DARGIS (mokėsi 1966-1969 m.)

Grupės „Sekmadienis” įkūrėjas, muzikantas, estradinių dainų kūrėjas. 1969-1973 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute. 1974-1984 m. dirbo Mažeikių I-oje vid. m-kloje muzikos mokytoju, 1984-1987 m. – Mažeikių raj. kultūros namų estradinio būrelio vadovu, nuo 1987 m. – grupės „Sekmadienis” vadovas.
Įrašė plokštelę „Šaukimas“ (1989), kompaktinę plokštelę „Visų laikų topai“ (1994 m.), „Apie meilę“ (grupės 10-mečio proga, 1996 m. grupės narės J. Miliauskaitės kompaktinę plokštelę „Mano vardas – naktin“ (1994 m.), kasetes „Šaukiu tave“ (1993 m.), „Meilės traukinys“ (1994), „Viskas ratu“ (1995 m.), „Apie meilę“ (1996 m.), „Savo keliu“ (1997 m.), kasetę ir kompaktinę plokštelę.