Mokinių savivalda

MOKINIŲ PREZIDENTAS – Gintaras Rėpšas 4d klasė

MOKINIŲ TARYBA

Mokinių tarybos pirmininkė Ieva Kvederaitė 3f
Mokinių tarybos pirmininko pavaduotoja Karolina Molytė 4d

Edmondas Vaškys 4d
Monika Vaškytė 4d
Neda Mikalauskaitė 4d
Akvilė Kisminaitė 4d
Augustas Želvys 4d
Brigita Stankūnaitė 4d
Milda Rutkauskaitė 4d
Urtė Preibytė 4d
Ūla Balčiūnaitė Balčiauskaitė 4d
Kristina Ramaškaitė 4c
Ieva Pociūtė 4f
Lukas Vaišnoras 4a
Lukas Ivanavičius 4a
Gabrielė Zubkevičiūtė 4a
Rokas Ambroza 3a
Viktorija Ramonaitė 3a

KLASIŲ SENIŪNŲ TARYBA – klasių seniūnai ir klasių seniūnų pavaduotojai.

MOKINIŲ SAVIVALDOS SUSIRINKIMAI VYKSTA KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ PO 2 PAMOKŲ AKTŲ SALĖJE.