2017-2018 m. m. vasario mėnesio planas

Nr.
Veikla
Data
Laikas, vieta
Organizatoriai
1. Rajono mokinių technologijų olimpiada „100 ateities ženklų Lietuvai“  01 K. 9.30 A.s.  J. Palenskienė
R. Milėška
2. Valstybinio Gaono žydų muziejaus ekspozicijos „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“ pristatymas. Svečiuose parodos sudarytoja Danutė Selčinskaja 02 Pn. 10.00 A.s. R. Kesminienė
3. Rajoninė 9-12 klasių mokinių fizikos olimpiada 02 Pn. 10.00   206, 402, 404 kab. J. Palenskienė
V. Plonienė
4. Rajoninė 8 klasių mokinių fizikos olimpiada 02 Pn. V. Plonienė
5. Klasių seniūnų susirinkimas 06 A. Po 2 pam. A.s L. Terasius
6. Mokytojų metodinės tarybos pasitarimas 08 K. Po 4 pam. 307 kab. A. Jasinskaitė

J. Palenskienė

7. Rajoninė matematikos olimpiada 09 Pn. 10.00 L. Petrauskienė A. Jasinskaitė
8. Mokinių savivaldos išvyka į Šiaulių Juliaus Janonio gimnaziją 09 Pn. 11.00 L. Terasius
9. Gimnazijos vadovų pasitarimas 12 Pr. 8.00 direkt. kab. A. Žukauskienė
10. Rajoninės matematikos olimpiados darbų vertinimas 12 Pr. 13.00 L. PetrauskienėA. Jasinskaitė
11. Klasių seniūnų susirinkimas 13 A. Po 2 pam. A.s. L. Terasius
12. Bandomasis  Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas 13 A. Per 3-6 pamokas Lituanistai
13. Mokytojų tarybos posėdis 13 A. 15.00 A.s. A. Žukauskienė
14. Projektas IV klasėms „Abiturientų šimtadienio šventė“ 14 Tr. 18.00 L. Terasius

IV kl. kuratoriai

15. Projektas „Lietuvos valstybės 100-mečio diena“ 15 K.  L. TerasiusDalykų mokytojai

Klasių kuratoriai

15.1 Gimnazistų tiriamųjų ir kūrybinių darbų konferencija „Mano darbai Lietuvai“ 15 K. 9.00 A.s.  L. Terasius

Dalykų mokytojai

15.2 Projektinės veiklos, skirtos Lietuvos valstybės 100-mečiui 15 K. 9.00 kabinetuose Dalykų mokytojai
15.3 Karaokė „Dainuoju Lietuvą“ 15 K. 10.00 II a fojė N. Dapšienė
15.4 I-III kl. gimnazistų ir mokytojų komandų protmūšiai „Kartu mes Lietuva“ 15 K. 10.30

I klasės A.s.

II klasės II fojė

III klasės III fojė

I. Tiškienė

S. Paulauskienė

R. Meldaikienė

15.5 Krepšinio ir tinklinio Lietuvos šimtmečio turnyrai 15 K. 10.30 Sp.s. R. Beišinas

A. Mika

15.6 Dalykų mokytojų inicijuojamos grupinės projektinės veiklos, ekskursijos, praktikumai 15 K. 10.30 Dalykų mokytojai
16. Gimnazijos vokalinių ansamblių „Incanto“, „BROS“, „Junior BROS“ bei šiuolaikinių šokių ansamblio „Allegro“  dalyvavimas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos Mažeikių miesto renginiuose 16 Pn. L. Terasius

N. Dapšienė

R. Langė

17. Mokytojų bendruomenės išvyka į Klaipėdos dramos teatrą 17. Š. Organizacinė grupė
18. Gimnazijos vadovų pasitarimas 19 Pr. 8.00 direkt. kab A. Žukauskienė
19. Dalyvavimas rajoniniame anglų kalbos konkurse 20 A.
20. III-IV klasių mokinių išvyka į Lietuvos nacionalinio dramos teatro O. Koršunovo režisuotą  M. Ivaškevičiaus spektaklį ,,Išvarymas“ 20 A. O. Kelpšienė

V. Aurylaitė

21. Gimnazistų dalyvavimas šalies Lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiadoje 23 Pn. O. Kelpšienė
22. Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada Vilniuje 24 Š. R. Meškienė
23. Gimnazijos vadovų pasitarimas 26 Pr.  8.00 direkt. kab. A. Žukauskienė
24. Rajono matematikos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas 26 Pr. 14.00 403 kab. L. Petrauskienė
25. Klasių seniūnų susirinkimas 27 A Po 2 pam. A.s. L. Terasius
26. Rajoninė istorijos olimpiada 10-12 klasių mokiniams  27 A 10.00 S. Paulauskienė
Per mėnesį
1. Pamokų stebėjimas. Tikslas – individuali pažanga, įsivertinimas Gimnazijos vadovai
2. Abiturientų prašymų teikimas dėl brandos egzaminų pasirinkimo 1-9 d. IV kl. kuratoriai

L. Krigelienė

3. Erasmus+ projekto „Sveika gyvensena ir žalingi paauglių valgymo įpročiai“ komandos išvyka į Slovakiją 4-10 d. G. Svirskienė

I. Urbonienė

4. II klasių susitikimai su karjeros konsultante D. Armaliene G. Svirskienė
5. 1 klasių gimnazistų grupės išvyka į Taliną, Stokholmą 9-11 d. R. Meldaikienė

A. Mika

6. VBE vertintojų užduočių atlikimas 1-20 d. VBE vertintojai
7. Paskaitos II klasių mokiniams „Mokymasis pagal vidurinio ugdymo programą“ L. Krigelienė
8. II klasių mokinių tėvų susirinkimai „Mokymosi pagal vidurinio ugdymo programą ypatumai“ L. Krigelienė
9. Duomenų apie abiturientų pasirinktus brandos egzaminus patikrinimas 26-28 d. L. Krigelienė

IV kl. kuratoriai

10. Administracijos susitikimai su metodinėmis grupėmis Metodinių grupių pirmininkai Administracija
11. Gimnazijos bendruomenės (gimnazistų, jų tėvų ir mokytojų) tinklinio turnyrai R. Akučkaitė