Mėnesio veiklos planas

2017-2018 m. m. rugsėjo mėnesio planas

Nr.
Veikla
Data
Laikas, vieta
Organizatoriai
1.
2.