2017-2018 m. m. gruodžio mėnesio planas

Nr.
Veikla
Data
Laikas, vieta
Organizatoriai
1. Gimnazistų dalyvavimas renginyje „Pilietiškumo mokykla 2017“ 01 Pn. L. Terasius
2. Nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursas 01 Pn. 210, 302 kab.

8.45 – 12.30

L. Krigelienė
3. Gimnazijos vadovų pasitarimas 04 Pr. 8.00 direkt. kab. A. Žukauskienė
4. Tarptautinis lotynų kalbos konkursas ELEX Vestibulum 04 Pr. 14 val. 309 kab. O. Kelpšienė
5. Mokyklinė anglų kalbos olimpiada 04 Pr. 6, 7 pamokos S. Šeirienė

D. Goštautienė

6. Pokalbis su lietuvių kalbos ir literatūros mokytojais dėl lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo dalies žodžiu vykdymo 04 Pr. Po 3 pam. J. Palenskienė
7. Projektas „Pažink valstybę“. Mokinių grupės išvyka į LR Aplinkos ministeriją 04 Pr. Vilnius L. Terasius
8. Klasių seniūnų susirinkimas 05 A. Po 2 pam. A.s. L. Terasius
9. Advokato profesijos pristatymas. Gimnazistų susitikimas su buvusiu gimnazijos mokiniu advokatu A. Pileckiu 05 A.  Per 3 pam. A.s. L. Terasius
10. Antrokų kuratorių pasitarimas dėl PUPP 05 A. Po 3 pam. 204 kab. J. Palenskienė
11. Abiturientų kuratorių pasitarimas dėl brandos egzaminų 05 A. Po 2 pam. 208 kab. L. Krigelienė
12. Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokyklinių olimpiadų laimėtojų pagerbimas  06 Tr. Po 4 pam. II fojė L. Krigelienė
13. Kalėdinis merginų tinklinio turnyras. I-IV  klasių rinktinės 06 Tr. Sp. s. R. Akučkaitė
14. Pokalbis su lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos mokytojais dėl antrokų supažindinimo su lietuvių kalbos ir literatūros dalies raštu bei matematikos pasiekimų patikrinimo vykdymo instrukcijomis 07 K. Po 2 pam. 204 kab. J. Palenskienė
15. Metodinės tarybos pasitarimas 07 K. Po 3 pam. direkt. kab.  A. Žukauskienė
16. Mažeikių r. socialinių pedagogų metodinis užsiėmimas „Refleksija socialinio pedagogo darbe, taikant japonų kultūros metodą“. Lektorė  G. Opulskienė 07 K. 13.00  G. Svirskienė
17. Projekto „Jaunimo veikla ieškant Piliakalnių paslapčių“ veiklų apžvalga ir lektorės R. Končiūtės paskaita 1e ir 2a klasių mokiniams 08 Pn. 10.00 A.s. G. Svirskienė
18. Tarptautinės antikorupcijos dienos paminėjimas. Gimnazistų susitikimas –diskusija su Mažeikių r. savivaldybės tarybos antikorupcijos komiteto pirmininke L. Rimkiene „Korupcijos fenomenas Lietuvoje ir pasaulyje“ 08 Pn. 13.00 A.s. L. Terasius
19. Rajoninė informatikos olimpiada 08 Pn. 10.00 Gabijos gimnazija  S. Mackevičienė

R. Miniotas

20. Gimnazijos vadovų pasitarimas 11 Pr. 10.00 direkt. kab. A. Žukauskienė
21. Klasių kuratorių pasitarimas 11 Pr. Po 3 pam. 203 kab.  L. Terasius
22. Klasių seniūnų susirinkimas 12 A. Po 2 pam. A.s. L. Terasius
23. Projekto „Jaunimo veikla ieškant Piliakalnių paslapčių“ veiklų apžvalga ir archeologo Juozapo Blažiūno paskaita 13 Tr. G. Svirskienė
24. Jaunųjų chemikų būrelio „Eksperimentas“ išvyka į AB „ORLEN Lietuva“ laboratorijas 13 Tr. 12.00 A. Čekytė
25. Rajoninė matematikos viktorina 8 kl. mokiniams 13 Tr. 13.30 val. A.s. A. Jasinskaitė
26. Mokyklinė lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada 13 Tr. Per 6-7-8 pamokas O. Kelpšienė

D. Pranciulienė

27. Kalėdinis vaikinų tinklinio turnyras. I-IV  klasių rinktinės 13 Tr. R. Akučkaitė
28. Metodinės tarybos pasitarimas 14 K. Po 4 pam. A. Jasinskaitė

J. Palenskienė

29. Gimnazijos vadovų pasitarimas 18 Pr. 8.00 direkt. kab. A. Žukauskienė
30. Klasių seniūnų susirinkimas 19 A. Po 2 pam. A.s. L. Terasius
31. Kalėdinis krepšinio turnyras. Susitinka Mažeikių Merkelio Račkausko ir Gabijos gimnazijų komandos 19 A. 14.00 Sp.s. R. Beišinas
32. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos posėdis 21 K.  Po 7 pam. 307 kab. J. Palenskienė
33. Advento popietė gimnazistams 21 K. S. Norvaišienė
34. Bendruomenės advento brėkšmas 21 K. A. Žukauskienė
35. Projektas „Užverčiant metų knygą“ 22 Pn. L. Terasius
Klasių kuratoriai
36. Gimnazistų kūrybinis projektas „Schoolfest 2017“ (naktis mokykloje) 22 Pn.

23 Š.

L. Terasius
37. Mokytojų bendruomenės išvyka į koncertą „Trimito“ Kalėdos su Carlu Ellisu“ Šiaulių arenoje 28 K. Mokytojų organizacinė grupė
Per mėnesį
1. Pamokų stebėjimas. Tikslas – mokinių žinių vertinimas ir įsivertinimas siekiant asmeninės pažangos Gimnazijos vadovai
2. Platusis veiklos kokybės įsivertinimas L. Terasius

Veiklos kokybės įsivertinimo grupė

3. Olweus (OPKUS) patyčių prevencijos programos dalyvių mokymai. MSG susitikimai G. Svirskienė

J. Pivariūnienė

4. Mokinių prašymų teikimas dėl individualių ugdymosi planų koregavimo 01 Pn. L. Krigelienė
5. Apklausa „Kaip stebiu savo pažangą?“ J. Pivariūnienė
6. Jaunimo verslumo renginys R. Meldaikinė
7. Amatų mugė „Kurkime Kalėdų stebuklą kartu“ R. Meldaikinė
8. III-IV klasių gimnazistų dalyvavimas ŠU Edukologijos ir psichologijos katedros organizuojamoje apklausoje „Būsime asmeninė karjera“ G. Svirskienė
J. Pivariūnienė