2017-2018 m. m. spalio mėnesio planas

Nr.
Veikla
Data
Laikas, vieta
Organizatoriai
1. Gimnazijos vadovų bei pagalbos mokiniui specialistų pasitarimas 02 Pr. 8.00 direkt. kab. A. Žukauskienė
2. I-II klasių kuratorių pasitarimas dėl pirmokų priimtuvių organizavimo 02 Pr. Po 2 pam. 203 k. L. Terasius
3. Susitikimas su IIb, IId ir IIe klasių  mokiniais. „Karjeros pasirinkimo etapai“ 02 Pr. Per 7 pam. A.s. L. Krigelienė
4. Visuotinė teisinių žinių įvertinimo akcija  Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas. I etapas 03 A. Per 2 pam. 304 k. R. Meldaikienė

S. Paulauskienė

5. Klasių seniūnų susirinkimas 03 A. Po 2 pam. A.s. L. Terasius
6. Mokytojų, paruošusių gimnazistus – respublikinių olimpiadų prizininkus – pagerbimas 03 A. 15.00 MKC Mokytojų bendruomenės komitetas 
7. Atviras I klasių mokinių, mokytojų ir gimnazijos administracijos forumas „Pirmų klasių gimnazistų adaptacija“ 04 Tr. Per 8 pam. A.s. A. Žukauskienė
8. Tarptautinės Mokytojo dienos minėjimas „Reisas: Mažeikai  –  Australija“ 05 K. 18.00 A.s. L. Terasius

IV kl. kuratoriai

9. Projektas „Mažeikiškių profesijos darbo rinkos aktualijų kontekste“ 06 Pn. L. Terasius

Kl. kuratoriai

10. Svečiuose socialiniai partneriai iš Latvijos Druvos vidurinės mokyklos 06 Pn. 14.30 Darbo grupė
11. Gimnazijos vadovų pasitarimas 09 Pr. 8.00 direkt. kab. A. Žukauskienė
12. Klasių seniūnų susirinkimas 10 A. Po 2 pam. A.s. L. Terasius
13. Paskaita apie studijas užsienyje. EDUT įmonės lektorius. 11 Tr. 14.00  G. Svirskienė
14. IIc, IId, IIe ir IIg klasių tėvų susirinkimai. Lektoriaus Gintaro Sarafino paskaita tėvams. „Kokios kompetencijos reikalingos norint sėkmingai pasirinkti karjerą?“ 11 Tr.  18.00 A.s. II klasių kuratoriai

G. Svirskienė

15. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Gimnazistų dalyvavimas l/d „Bitutė“ rengiamoje akcijoje, skirtoje paminėti Pasaulinę psichinės sveikatos dieną 11 Tr. G. Svirskienė
16. Mokytojų metodinės tarybos pasitarimas 12 K. Po 4 pam. 307 k. A. Jasinskaitė
J. Palenskienė
17. Visuotinė teisinių žinių įvertinimo akcija  Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas. II etapas 12 K. Per 2 pam. R. Meldaikienė
S. Paulauskienė
18. Rajono matematikų metodinis užsiėmimas 12 K.  14.00 A.s. L. Petrauskienė
19. Pamokos kitaip.

Integruota istorijos ir fizikos pamoka, stebint Lenkų kino festivalio filmą – biografinę dramą „Marija Kiuri“

13 Pn.  14.00 MKC I-IV klasių kuratoriai

Istorijos ir gamtos mokslų mokytojai

20. Gimnazistų ir mokytojų išvyka į Kauno dramos teatro spektaklį „Hamletas“ 14 Š. S. Paulauskienė

R. Meškienė

D. Goštautienė

21. Gimnazijos vadovų pasitarimas 16 Pr.  8.00 direkt. kab. A. Žukauskienė
22. Klasių seniūnų susirinkimas 17 A. Po 2 pam. A.s. L. Terasius
23. Pirmokų priimtuvės

„Aš – bendruomenės narys“

17 A. Po 5 pam. A.s. L. Terasius

I-II kl. kuratoriai

24. Telšių krizių centro direktorės V. Benaitienės seminaras mokiniams „Streso įveikos būdai“ 17 A. 14.00 G. Svirskienė
25. Telšių krizių centro direktorės V. Benaitienės seminaras tėvams „Pozityvi tėvystė“ 17 A. 18.00 A.s. G. Svirskienė
26. Gimnazijos tarybos posėdis 18 Tr. 17.30  MTC A. Žukauskienė
27. Gimnazijos vadovų pasitarimas 23 Pr. 8.00 direkt. kab. A. Žukauskienė
28. Viktorina „Molekulių lyga“ 23 Pr. 14.00 A.s. J. Gulbinienė
29. Klasių seniūnų susirinkimas 24 A.  Po 2 pam. A.s. L. Terasius
30. „Euroscola“ komandos išvyka į konkurso finalinį etapą Klaipėdoje 24 A. S. Paulauskienė
31. Konstitucijos dienos minėjimas 25 Tr. Istorijos mokytojai
32. Seminaras mokiniams „Bręstantis lytiškumas – pažinti save ir kitą“. Lektorė A. Giniotaitė – VU edukologijos magistrantė 25 Tr. 14.00 A.s. G. Svirskienė
33. IIa, IIb ir IIc klasių tėvų susirinkimas. „Karjeros pasirinkimo etapai“ 25 Tr. 18.00 A.s. L. Krigelienė
Klasių kuratoriai
34. Mokytojų metodinės tarybos pasitarimas 26 K. Po 4 pam. 307 k. A. Jasinskaitė
J. Palenskienė
35. Dalyvavimas rajoniniame konkurse  „Sveikuolių sveikuoliai“ 26 K. 14.30 Mažeikių Senamiesčio pagr. mokykloje A. Balsienė
36. Mokytojų tarybos posėdis 26 K. 15.00 A.s. A. Žukauskienė
37. Vaikinų ansamblio BROS išvyka į Dzūkijos partizanų dainų festivalį ,,Laisvės kelias“ Druskininkuose 27 Pn. L. Terasius
38. VGK posėdis 30 Pr. G. Svirskienė
39. Tarpklasinės tinklinio varžybos R. Beišinas
Per mėnesį
1. Pamokų stebėjimas. Tikslas – naujai atvykusių mokinių adaptacija Gimnazijos vadovai
2. Neformaliojo švietimo būrelių stebėjimas. Tikslas – mokinių užimtumas L. Terasius
3. Veiklos kokybės įsivertinimas. Bendruomenės apklausa IQES online platformoje. Mokymosi pasiekimai. Veiklos kokybės įsivertinimo grupė
4. Olweus (OPKUS) patyčių prevencijos programos dalyvių mokymai G. Svirskienė
5. Pamokų – konsultacijų mokymosi pagalbai teikti mokiniams stebėsena J. Palenskienė
6. Klasių tėvų susirinkimai, klasių tėvų savivaldos rinkimai Klasių kuratoriai
7. Klasių valandėlės gimnazijoje veikiančioje Mažeikių muziejaus parodoje ,,Praeities šviesuoliai Lietuvos užkaboryje. Vladas Burba – chirurgijos pradininkas Mažeikiuose“. I-II klasių kuratoriai

Istorijos mokytojai

8. KT projektas „Jaunimo veikla ieškant piliakalnių paslapčių“ G. Svirskienė
9. 2 klasių tėvų susirinkimuose paskaita „Profesijos pasirinkimo modelis“ G. Svirskienė
10. Projektas „Klasės sutelktumo stiprinimas: nuo grupės iki komandos“ 2a ir 2d klasių išvyka į Berlyną 20-22 d. S. Paulauskienė

R. Vaitkutė

R. Meldaikienė