2018-2019 m. m. rugsėjo mėnesio planas

Nr.
Veikla
Data
Laikas, vieta
Organizatoriai
1. Projektas „Mokslo ir žinių diena“ 03 Pr.  9.00 A. Žukauskienė
2. Vaikinų ansamblio BROS dalyvavimas Mokslo metų pražios ir Laisvės dienos koncerte Vilniuje 03 Pr. L. Terasius
3. Ketvirtų klasių kuratorių pasitarimas dėl ketvirtokų brandos egzaminų pasirinkimo 05 Tr. Po 4 pam. 301 kab.  L. Krigelienė
4. Abiturientų atstovų pasitarimas dėl Tarptautinės Mokytojo dienos organizavimo 06 K.  Po 4 pamokų A.s.  L. Terasius
5. Seminaras gimnazijos anglų kalbos mokytojams „Užduočių diferencijavimo ir mokinių pažangos sekimo galimybės virtualioje erdvėje mokant anglų kalbos“ 06 K. Po 7 pam. 201 kab. R. Šaltkauskienė
6. Gimnazistų dalyvavimas renginyje „Europos žydų kultūros diena Tirkšliuose“ 09 S.  S. Paulauskienė
A. Vilkas
7. Gimnazijos vadovų pasitarimas 10 Pr. A. Žukauskienė
8. Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo ir edukacijų plėtra“. Gimnazistų išvyka į Nemuno deltos regioninį parką. Edukacijos: „Paukščių atpažinimas ir stebėjimas” ir  „Aukštumalos aukštapelkės biologinė įvairovė“ 10 Pr.  L. Terasius
L. Vičiulienė
9. Klasių seniūnų susirinkimas 11 A. Po 2 pam. A.s.  L. Terasius
10. Mokytojų pasitarimas 11 A. Po 2 pam. A.s.  A. Žukauskienė
11. Gimnazijos administracijos susitikimas su užsienio k. metodine grupe 11 A. Po 7 pam. 304 kab. A. Žukauskienė

R. Čiutienė

12. Rajono dailės mokytojų metodinis užsiėmimas „2018-2019 m.m. veiklos planavimas, rudens plenero aktualijos 11 A. 15.00 M1 kab. A. Milėškienė
13. Gimnazijos vadovų pasitarimas 17 Pr. 8.00 direkt. kab. A. Žukauskienė
14. Klasių seniūnų susirinkimas 18 A. Po 2 pam. A.s. L. Terasius
15. Metodinės tarybos pasitarimas 18 A.  Po 4 pam. A. Jasinskaitė
J. Palenskienė
16. Rajono fizikos mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas 19 Tr. 14.00  V. Plonienė
17. Rajono matematikos mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas 20 K. 14.00  L. Petrauskienė
18. Ugdymas karjerai. Lietuvos kariuomenės atstovų susitikimas su gimnazistais.

“Kodėl verta tapti kariu“

21 Pn. 9.00 A.s.  S. Maigaitė
Kl. kuratoriai
19. Projektas „Olimpinė diena“. Gimnazistų dalyvavimas Mažeikių miesto organizuojamuose sporto renginiuose 21 Pn. Dalykų mokytojai pagal penktadienio tvarkaraštį
20. Pilietiškumo pamoka Mažeikių žydų kapinėse „Akistata su istorija“ 21 Pn. S. Paulauskienė
21. Mokytojų ir mokinių išvyka į susitikimą su Popiežiumi 22 Š.  S. Norvaišienė
22. Mokytojų ir mokinių išvyka į susitikimą su Popiežiumi 23 S. S. Norvaišienė
23. Gimnazijos vadovų pasitarimas 24 Pr. 8.00 direkt. kab. A. Žukauskienė
24. Klasių seniūnų susirinkimas 25 A. Po 2 pam. A.s. L. Terasius
25. Europos kalbų diena „Viena Europa – viena šeima“ 26 T.  18.00 A.s. Užsienio k. mokytojos
26. Projektas „Knygosūkis: žinok, skaityk, mėgaukis“ kartu su Mažeikių ir Klaipėdos I. Simonaitytės viešosiomis bibliotekomis 27 K. Lituanistai
27. „Europos tyrėjų naktis 2018“ 28 Pn. Gamtos mokslų mokytojai

Mokinių savivalda

Per mėnesį
1. Pamokų stebėjimas. Tikslas – naujai atvykusių mokinių adaptacija Gimnazijos vadovai
2. Neformaliojo švietimo būrelių stebėjimas. Tikslas – mokinių skaičius grupėje L. Terasius
3. Elektronine forma pateikti:

a) klasių mokinių sąrašus,

b) duomenis mokinių registrui,

c) žinias apie mokinių tėvus.

Iki 07,

iki 06,

iki 10

Klasių kuratoriai
4. Trečių ir ketvirtų klasių mokinių individualių planų ir tvarkaraščių  koregavimas  09-03-06 J. Palenskienė

L. Krigelienė

5. Neformaliojo švietimo, pasirenkamųjų dalykų, modulių ir kt. programų tvirtinimas  09-03 A. Žukauskienė
6. Dalykų ilgalaikių planų derinimas Iki 09-10 Suderinus planus,

el. forma siųsti kuruojančiam vadovui

Pavaduotojai ugdymui,  metodinių grupių pirmininkai, mokytojai
7. Pateikti informaciją apie pamokų mokymosi pagalbai teikti vietą ir laiką  Iki 09- 14 Pavaduotojai         L. Krigelienei Mokytojai
8. Abiturientų prašymų teikimas dėl brandos darbo rengimo, menų ir technologijų egzaminų pasirinkimo  Iki 09-24 Pavaduotojai       L. Krigelienei
9. Pateikti informaciją apie neformaliojo švietimo būrelių užsiėmimų vietą ir laiką Iki  09-17 Pavaduotojui L. Terasiui Mokytojai
10. Mokytojų ir administracijos darbo grafikų derinimas  Iki- 09- 15 Pavaduotojai

J. Palenskienei

Mokytojai
11. Pristatyti mokinių, besimokančių muzikos, dailės ir sporto mokyklose ir pageidaujančių būti atleistiems nuo šių mokomųjų dalykų pamokų, tėvų prašymus ir mokymąsi patvirtinančias pažymas Iki 09-07 Pavaduotojui L. Terasiui Klasių kuratoriai
12. Pristatyti papildytus ir pakoreguotus metodinių grupių planus Iki 09-15 Pavaduotojams  J. Palenskienei ir L. Terasiui Metodinių grupių pirmininkai
13. Pirmokų socializacijos savaitė 09-

04 -07

Pavaduotojai

J. Palenskienei

L. Terasius Mokinių taryba
14. Visuotinė teisinių žinių įvertinimo akcija  Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas. I etapas Istorijos mokytojos
15. Klasių seniūnų komandos formavimas  Iki- 09- 15 L. Terasius Mokinių taryba
16. Ugdymas karjerai. Integruotos sveikos gyvensenos ir technologijų pamokos pirmose klasėse.  Susipažinimas su  visuomenės sveikatos specialisto profesija A. Balsienė
Technologijų mokytojai
17. Klasių savivaldos rinkimai Klasių kuratoriai
18. I klasių gimnazistų mokymosi stiliaus nustatymas J. Pivariūnienė
19. Europos judumo savaitės renginiai 09

16-22

Mokinių savivalda

Kūno kultūros mokytojai

20. Integruota pilietiškumo pamoka

„Sėkmingas naujokas“

J. Pivariūnienė

V. Košinskienė

21. Erazmus+ projekto „Sveika gyvensena ir žalingi paauglių valgymo įpročiai“  dalyvių (Italijos, Lenkijos, Lietuvos, Portugalijos ir Slovakijos mokytojų ir mokinių) veiklos 09-24-28 G. Svirskienė

I. Urbonienė

22. I klasių mokinių susitikimas su gimnazijos administracija A. Žukauskienė
23. Pirmų klasių gimnazistų apklausa „Adaptacijos sėkmes ir nesėkmes“ J. Pivariūnienė
24. Tėvų apklausa

„Vaikų adaptacijos sėkmės ir nesėkmės“

J. Pivariūnienė
25. Bendras IV klasių tėvų ir mokinių susirinkimas Klasių kuratoriai
26. Ketvirtokų apklausa „Mano ateities planai“ J. Pivariūnienė