Gimnazijos metodinė taryba

2016-2017 m. m. Merkelio Račkausko gimnazijos metodinė taryba
 

Albina Jasinskaitė – matematikos mokytoja ekspertė, tiksliųjų mokslų metodinės grupės ir metodinės tarybos pirmininkė;

Martynas Januška – lietuvių kalbos mokytojas ekspertas, lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkas;

Vitalija Plonienė – fizikos mokytoja metodininkė, gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė;

Asta Milėškienė – dailės mokytoja ekspertė, saviraiškos mokslų metodinės grupės pirmininkė;

Irena Urbonienė – anglų kalbos mokytoja metodininkė, užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė;

Aistė Daubarienė – chemijos vyresnioji mokytoja, klasių kuratorių metodinės grupės pirmininkė;

Rima Meldaikienė – istorijos mokytoja metodininkė, socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė;

Janina Palenskienė – metodinės tarybos veiklos koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.