Darbo užmokestis

 

Pareigos 2016 metų III ketvirčio atlyginimai, eurais
Direktorius 1651,82
Direktoriaus pavaduotojai ugdymui 1571,23
Direktoriaus pavaduotojai ūkiui 461,50
Soc.pedagogė 844,90
Psichologė 669,18
Bibliotekininkas 608,45
Mokytojas 807,36
Vyr.mokytojas 843,20
Mokytojas metodininkas 982,31
Mokytojas ekspertas 1260,92
Buhalteris 745,50
Virėja 380,00
Darbininkas 380,00
Valytojos 380,00
Sargas 418,00
Raštinės vedėja 380,00
Laborantas 380,00
Indų plovėja 380,00
Inžinierius-programuotojas 380,00