Darbo užmokestis

 

Pareigos 2017 metų III ketvirčio atlyginimai, eurais
Direktorius 1727,00
Direktoriaus pavaduotojai ugdymui 1640,00
Direktoriaus pavaduotojai ūkiui 698,00
Soc.pedagogė 1268,00
Psichologė 1004,00
Bibliotekininkas 725,00
Mokytojas 1035,00
Vyr.mokytojas 889,00
Mokytojas metodininkas 1024,00
Mokytojas ekspertas 1110,00
Buhalteris 1044,00
Valgyklos vedėja 594,00
Virėja 425,00
Darbininkas 380,00
Valytojos 380,00
Sargas 418,00
Raštinės vedėja 450,00
Laborantas 425,00
Indų plovėja 380,00
Inžinierius-programuotojas 450,00