Būsimiems gimnazistams

Jei apsisprendei pasirinkti mokslą mūsų gimnazijoje, prašymo formos ieškok svetainės skiltyje „Informacija būsimiesiems gimnazistams“.
Tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų dėl priėmimo mokytis gimnazijoje lauksime nuo 2017 m. sausio 2 d. iki 2017 m. birželio 16 d., o esant laisvų vietų – iki rugpjūčio 25 dienos.

 

Telefonai pasiteirauti:
(8 443) 26 137
(8 443) 27 391
+370 620 54550
+370 686 76837

 

Gimnazijos direktorė Asta Žukauskienė

Mokinių priėmimo į Mažeikių Merkelio Račkausko gimnaziją komisijos darbo tvarka

Mokinių priėmimo į Mažeikių Merkelio Račkausko gimnaziją tvarkos aprašas

Prašymai priimti į gimnaziją:

Privalomos literatūros sąrašas I-II kl

Programiniai privalomi ir privalomi kontekstiniai autoriai (III ir IV klasei)

Reikalavimai aprangai