Spalio 20 d., po pamokų, su pirmų klasių gimnazistais dalyvavome Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ surengtoje žvakučių akcijoje „Už organų donorus“. Kiekvienas uždegėme raudonos spalvos žvakutes už gyvus ir mirusius donorus. Biologijos mokytojas A. Vilkas

Gimnazistų susitikimas su MSIC Lietuvos moksleivių sąjungos mokinių savivaldų informavimo centro atstovais.

Gimnazijos tarybos posėdis

Gimnazijos tarybos posėdyje:

  • Naujų narių prisistatymas.
  • VBE egzaminų rezultatai.
  • PUPP rezultatai.
  • Abiturientų stojimai.
  • 2017 metų gimnazijos veiklos pirmo pusmečio analizė.
  • 2017-2018 m.m. gimnazijos ugdymo plano ypatumai.
  • Gimnazijos bendruomenės veiklos kokybės įsivertinimo apklausų ir rezultatų analizė.

Džiaugiamės, sveikiname

Šiaulių krašto merginų matematikos olimpiados-konkurso laimėtojas!!!
Eveliną Simutytę, 2 b kl. – I vieta, mokyt. Albina Jasinskaitė
Anastasiją Volkovą, 2 a kl. – II vieta, mokyt. Sandra Vaišvilienė
Moniką Navickaitę, 1 d kl. – III vieta, mokyt. Albina Jasinskaitė
Auksę Vaitkutę, 1 d kl. – III vieta, mokyt. Albina Jasinskaitė
Jolantą Peisokaitę, 3 e kl.– III vieta, mokyt. Albina Jasinskaitė
Dėkojame Laurai Rimgailaitei, 3 e kl., Faustai Vasiliauskytei, 4 c kl., Monikai  Zubavičiūtei, 4 d kl., puikiai atstovavusioms gimnazijai.
Nuoširdus ačiū matematikos mokytojoms!


Pirmokų ekskursija į Latviją

Spalio 11 d. 1b ir 1d klasės mokiniai su savo kuratoriais ryžosi išsklaidyti lietaus debesis ir auksiniais keliais patraukė į Latviją. Čia mūsų laukė kino kūrimo paslaptys Cinevillos miestelyje su įspūdinga programa. Daug gražių emocijų dovanojo vedėjas ir 1-ų klasių aktoriai. Toliau pro langus lėkė Rygos vaizdai: senamiesčio bažnyčių bokštai, paslaptingoji Dauguva ir zujantys tramvajai. Šį kartą mūsų tikslas – pasiekti Gaujos slėnio didybę ir lazdų kraštą – Siguldą. Jaukiame mieste pažintis tęsėsi nuo centrinės dalies. Vaikiško šėlsmo negailėjo vasaros rogučių trasa, Gaujos slėnio apžvalgos ratas. Iš kitos upės pusės istorinių vaizdų pažėrė Turaidos pilies kompleksas ir graudžia legenda apipinta Gutmanio uola…

1d klasės kuratorius ir ekskursijos vadovas Dainius Stasys

Pamokos kitaip

Šeštadienį, spalio 14 d., grupė gimnazijos mokinių ir mokytojų lankėsi Nacionalio Kauno dramos teatro spektaklyje „Hamletas“. Prieš spektaklį mokiniai dar apsilankė ir Vytauto Didžiojo karo muziejuje.
Dėkojame lietuvių kalbos mokytojui Martynui Januškai.